planet kenoot
a world full of
? & !

?

Que pasa?

Was ist daß?

Quid est illud?

Varför gör han på detta viset?

!

Jeux ne c'est pas!

I have no idea!
Just move along! Nothing to see here!

Husj! Vekk med seg! Kom tilbake en annen gang! ;)